Trays 0013

  • Mã Sản Phẩm:
  • Thương hiệu:
  • Chất liệu:
  • Bảo hành:

Product Name: Trays

Material: Seagrass

Size: 

L 65x65x11 cm

M 55x55x10 cm