Trays 0022

  • Mã Sản Phẩm:
  • Thương hiệu:
  • Chất liệu:
  • Bảo hành:

Product Name: Trays

Material: Seagrass+bamboo

Size: 

L 45x45x6.5 cm

M 40x40x6 cm