Trays 0024

  • Mã Sản Phẩm:
  • Thương hiệu:
  • Chất liệu:
  • Bảo hành:

Product Name: Trays

Material: Seagrass+palm

Size: 

L 40×6/7 cm

M 35×5/6 cm