Storage Basket 0083

  • Mã Sản Phẩm:
  • Thương hiệu:
  • Chất liệu:
  • Bảo hành:

Product Name : Storage basket

Material : Water hyacinth

Size :

L 30/35×34/40 cm

M 26/32xx30/35 cm

S 20/27xx23/28 cm