Storage Basket 0078

  • Mã Sản Phẩm:
  • Thương hiệu:
  • Chất liệu:
  • Bảo hành:

Product Name : Storage basket

Material : Water hyacinth

Size :

L 21/31/57/35.5×70/60 cm

M 16/20/38/24×52,5/45 cm

S 10.5/16/28.5/18×35/30 cm